ექთანი ბინაზე

საექთნო მომსახურება ბინაზე გამოძახებით

საექთნო მომსახურებაში შედის:

  • ჭრილობის დამუშავება გადახვევა.
  • ინექცია ვენაში/კუნთში;
  • წნევის და სასიცოცხლო მაჩვენებლების მონიტორინგი;
  • შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია, (კათეტერის ამოღება, ჩადგმა,გამორეცხვა);
  • ნახველის სანაცია;
  • გასტროდუოდენალური ზონდის ამოღება/ჩადგმა;
  • ნაზოგასტრალური ზონდის ამოღება/ჩადგმა;
  • ოპერაციის შემდგომი  (სარეაბილიტაციო პერიოდის) მართვა.
  • ინტრავენური ინფუზია (გადასხმა)
  • ნაკერების მოხსნა   

                                                                                              

სერვისი ხელმისაწვდომია 24/7 ზე