რენტგენი გამოძახებით

რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ბინაზე გამოძახებით

  • ფილტვების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;
  • გულმკერდის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
  • კიდურების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
  • მენჯ ბარძაყის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;
  • ხერხემლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;
  • თავისა და კისრის მალების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა; 
  • სახსრების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა;                                                                                                                                                                   
რენტგენი
rentgen2