77888

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება მოიცავს

  • წნიევის კონტროლი სტაბულიზაცია;
  • ტკივილის კუპირებას;
  • პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება/სტაბილიზაციას;
  • ნებისმიერი ტრავმის დროს მდგომარეობის შეფასება, პირველადი დახმარება, საჭიროების შემთხვევაში კლინიკაში გადაყვანა.
  • პირველად კარდიოლოგიურ დახმარებას, (კარდიოგრამის გადაღება გაშიფვრა);
  • პაციენტის სამედიცინო ტრანსპორტირებას, (კლინიკიდან ბინაზე, ბინიდან კლინიკაში, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტირებას)
  • სასწრაფოს ეკიპაჟი ახორციელებს ბინაზე გადასხმის გაკეთებას.
  • მანიპულაციების გაკეთება ბინაზე ( ინექცია ვენაში და კუნთში, სატურაციის კონტროლი, სისხლში გლიკემიის განსაზღვრა.)
  • ჭრილობის დამუშავება, ნახვევის დადება-შეცვლა.

 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება კერძო სადაზღვეო კომპანიების მიერ ფინანსდება 100%. ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს საქართველოში არსებულ ყველა სადაზღვეო კომპანიასთან,ჩვენი სერვისების მისაღებად თქვენ უნდა დაუკავშირდეთ თქვენს მზღვეველ სადაზღვეო კომპანიას და ზემოთ ჩამოთვლილი სერვისები მიიღოთ უფასოდ.
სერვისები ხელმისაწვდომია 24/7.