პაციენტი

ambulatoriuli pacientis istoria # 1

TariRi: 7/22/2020

პაციენტი:   ირაკლი სვიანაძე;      პ/ნ:    60001055085;     ტელ:   598282265;                                                                                 დაბადების თარიღი:   6/11/1983;      სქესი:    ☐    ქალი;     ☒  კაცი;                                                                                                     მისამართი:     ქ.თბილისი. ცაგარელის 35-36. ბ 20 ;                                                                                        დაზღვევა:   არ არის დაზღვეული ;                                                                                                                        მომართვის მიზანი:    ლაბორატორიული კვლევა;                                                                                                ექიმ სპეციალისტი:  ოჯახის ექიმი;                                                                                                                      ექიმი: ლალი მაზიაშვილი

__________________________________________________________________________________________

ანამნეზი: 

__________________________________________________________________________________________

ჩატარებული ანალიზები:

__________________________________________________________________________________________      

ჩატარებული კვლევები:

__________________________________________________________________________________________

დანიშნულება:

__________________________________________________________________________________________