სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება  გულისხმობს პაციენტის პირველად სამედიცინო დახმარებას : წნიევის სტაბულიზაციას, ტკივილის კუპირებას, პაციენტის ზოგადი მდგომარეობის შეფასება/სტაბილიზაციას, პირველად კარდიოლოგიურ დახმარებას. პაციენტის სამედიცინო ტრანსპორტირებას, (კლინიკიდან ბინაზე, ბინიდან კლინიკაში, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტირებას) ასევე ვახორციელებთ მწოლიარე პაციენტის სართულებზე აყვანას სპეციალური საკაცით და სავარძლით, მობილიზებას ვახდენთ დამხმარე ძალის. სასწრაფოს ეკიპაჟი ასევე ახორციელებს ბინაზე გადასხმის გაკეთებას. სასწრაფო სამედიცინო დახმარება კერძო სადაზღვეო კომპანიების მიერ ფინანსდება 100%. ჩვენი კომპანია თანამშრომლობს საქართველოში არსებულ ყველა სადაზღვეო კომპანიასთან. 
სერვისები ხელმისაწვდომია 24/7.
032 2 111 500