რენტგენოლოგიური გამოკვლევა ბინაზე გამოძახებით

ფილტვების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, გულმკერდის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, კიდურების რენტგენოლოგიური გამოკვლევა. მენჯ ბარძაყის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, ხერხემლის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა, თავის ქალის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა. გამოკვლევის შედეგებს მიიღებთ, ფირისა (დისკზე  ჩაწერილი) და ექიმის დასკვნის სახით.  

032 2 111 500