300 მდე ლაბორატორიული გამოკვლევა ბინაზე გამოძახებით

ჩვენი ეკიპაჟი ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილზე მზად არის მოვიდეს, აიღოს სისხლის და შარდის ნიმუში, უმოკლეს დროში მოგაწოდოთ ანალიზის მზა პასუხები. ჩვენთან ხარისხი მაღალია და პასუხები სანდო.

სერვისი ხელმისაწვდომია 24/7 ზე

ჩვენთან ჩატარებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევაზე, თქვენ მიიღებთ ექიმის მიერ ანალიზების გაშიფვრას და კონსულტაციას უფასოდ

ყველაზე მოთხოვნადი:

სისხლის ჯგუფი და რეზუსის დადგენა, ABO Blood Group, Rh

სისხლის საერთო ანალიზი

ჰემოგლობინი HB, ერითროციტები RBC, ჰემატოკრიტი HCT, ერითროციტებისსაშ. მოცულობა MCV, ჰემოგლობინისსაშ. შემცველობაერითრიციტში MCH, ჰემოგლობინისსაშ.კონცენტრაციაერითროციტში MCHC, ერითროციტისგანაწილებისფართიRDWc, თრომბოციტები PLT, თრომბოკრიტი PCT, თრომბოციტებისსაშ. მოცულობა MPV, თრომბოციტებისგანაწილებისფართიPDWc, თრომბოციტებისდიდიუჯრედებისკონც. P-LCC, თრომბოციტებისდიდიუჯრედებისკოეფ. P-LCR, ლეიკოციტები WBC, ლეიკოციტურიფორმულა DWBC, ედს ESR

შარდის ანალიზი

შარდის საერთო ანალიზი;
24სთ-იან შარდში ცილის განსაზღვრა;
24სთ-იან შარდში გლუკოზის განსაზღვრა;
შარდის ანალიზი მიკროსკოპით;

ჰემოსტაზის სისტემის გამოკვლევები

სასკრინინგოკოაგულოგრამა;                                                                                                                                                                                                        პროთრომბინის დრო; პროთრომბინის ინდექსი; საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობა ;  აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო; თრომბინისდრო ფიბრინოგენის კონცენტრაცია;

თირკმლის ფუნქციები

კრეატინინი(სისხლის შრატში-CREA(in serum);  შარდოვანა (სისხლის შრატში)-UREA (in serum);  ნარჩენი აზოტი(სისხლის შრატში); საერთო ცილა(სისხლის შრატში)-T.PROT(in serum); შარდოვანას აზოტი (urea bun)-urea bun;

ღვიძლის ფუნქციური სინჯები

ალანინამინოტრანსფერაზა – ALT/GPT;  ასპარტატამინოტრანსფერაზა – AST/GOT;  გამაგლუტამილტრანსფერაზა – GGt;  საერთო ბილირუბინი – T.BI;  პირდაპირი ბილირუბინი – D.BIL;  საერთო ცილა – T.PROT;

სისხლის ლიპიდური პროფილი

საერთო ქოლესტერინი- T.CHOL;   მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი-  HDL-CHOL;  დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი- LDL-CHOL; ტრიგლიცერიდები- TG; ათეროგენობის ინდექსი- IA; 

D ვიტამინის ანალიზი

D ვიტამინი მოქმედებს ადამიანის ორგანიზმის თითქმის ყველა უჯრედზე  როგორც ზრდის და განვითარების პერიოდში, ასევე ზრდასრულ ასაკშიც,  D ვიტამინის მთავარი ბუნებრივი წყაროა მზის სხივები. თუ თქვენი ცხოვრების სტილი არის სამსახური ოფისში, მზეზე სეირნობა დღეში 3-4 საათზე ნაკლები, დარღვეული კვების რეჟიმი, მაშინ აუცილებელია გააკონტროლოთ D ვიტამინის ბალანსი ორგანიზმში რათა თავიდან აიცილოთ მრავალი დაავადება მომავალში. 

ანტისხეულებზე დამყარებული სწრაფი ტესტი COVID-19 ზე

COVID-19 IgM/IgG ტესტი არის სწრაფი, ხარისხობრივი ტესტი, დამყარებული იმუნოანალიზის მეთოდზე, რომელიც განსაზღვრავს კაპილარულ სისხლში COVID-19 ვირუსის მიმართ IgM და IgG მგრძნობელობას და სპეციფიურობას 90% ის ფარგლებში; შედეგის, IgM და IgG-ის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ როგორც ინფექციის მწვავე ფორმა ასევე გაქვს თუ არა ინფექცია გადატანილი.
სერვისი ხელმისაწვდომია დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში. გაიცემა დასკვნა ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.

ოქროს სტანდარტად წოდებული PCR მეთოდით ტესტი COVID-19-ზე

A და B გრიპის სწრაფი ტესტი

032 2 111 500