300 მდე ლაბორატორიული გამოკვლევა ბინაზე გამოძახებით

ჩვენი ეკიპაჟი ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილზე მზად არის მოვიდეს, აიღოს სისხლის და შარდის ნიმუში, უმოკლეს დროში მოგაწოდოთ ანალიზის მზა პასუხები. ჩვენთან ხარისხი მაღალია და პასუხები სანდო.

სერვისი ხელმისაწვდომია 24/7 ზე

ჩვენთან ჩატარებულ ლაბორატორიულ გამოკვლევაზე, თქვენ მიიღებთ ექიმის მიერ ანალიზების გაშიფვრას და კონსულტაციას უფასოდ

ICD 10 codeანალიზის დასახელებასაერთაშორისო ტერმინიუზმოდ ასაღები ანალიზები 
BL.6სისხლის საერთო ანალიზი CBC
UR.7შარდის საერთო ანალიზი
UR.2.224სთ-იან შარდში ცილის განსაზღვრა
UR.2.4.124სთ-იან შარდში გლუკოზის განსაზღვრა
IM10.1.2სისხლის ჯგუფის და რეზუსფაქტორიBlod Type/Rh
პროთრომბინის ინდექსიPI
პროთრომბინის დროPT
საერთაშორისო ნორმალიზებული თანაფარდობაINR
CG.2.1.2აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დროAPTT
CG2.1.11თრომბინის დროTT
BL7.9.6 ფიბრინოგენის კონცეტრაციაFibrinogen
BL.11.2.2ალანინამინოტრანსფერაზა ALT/GTPუზმო
BL.11.2.1ასპარტატამინოტრანსფერაზაAST/GOTუზმო
BL.11.2.3გამაგლუტამილტრანსფერაზაGGTუზმო
BL.5.6ტუტე ფოსფატაზა ALPუზმო
BL.11.3ალფა ამილაზა, α AMYLASSEუზმო
BL.11.3პანკრეასის ამილაზა P AMYLASSEუზმო
UR.2.13.1მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში MAU
BL.14.5რკინაIRONუზმო
BL11.2.4კრეატინფოსფოკინაზაCK
BL.1.8გლიკოზირებული ჰემოგლობინი HbA1c
BL.12.1გლუკოზაGLUKუზმო
BL.13.2.1საერთო ქოლესტერინი T.CHOLუზმო
BL.13.7.2a მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი HDL-Cუზმო
BL.13.7.2cდაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინი LDL-Cუზმო
BL.13.6ტრიგლიცერიდებიTGუზმო
ათეროგენობის ინდექსი AIუზმო
BL.9.3კრეატინინი შრატშიCREA (serum)
UR.2.16.3კრეატინინი შარდშიCREA (urine)
BL.9.7შარდმჟავა შრატში UA (serum)
UR.2.16.7შარდმჟავა შარდშიUA (urine)
BL.9.1შარდოვანა შრატშიUREA (serum)
UR.2.16.1შარდოვანა შარდშიUREA (urine)
Bl.9ნარჩენი აზოტი სისხლში
Bl.9შარდოვანას აზოტი UREA BUN
BL.7.1საერთო ცილა T.PROTუზმო
BL.10.1.3პირდაპირი ბილირუბინი D.BILუზმო
BL.10.1.1საერთო ბილირუბინი T.BILუზმო
BL.7.2.1ალბუმინი ALBუზმო
BL.14.2 კალიუმიKaუზმო
BL.14.1ნატრიუმიNaუზმო
BL.15.1კალციუმიCaუზმო
BL.14.4მაგნიუმიMgუზმო
BL.15.2ფოსფორიPHOSუზმო
BL.7.9.1C - რეაქტიული ცილა CRP
Bl.17ანტისტრეპტოლიზინი ASLOუზმო
IM.8.3.1რევმატიული ფაქტორი RF
BL.15.1 იონიზირებული კალციუმიუზმო
HR.3.6თირეოტროპული ჰორმონი TSH
HR.3.1თავისუფალი თიროქსინი FT4
HR.1.6თავისუფალი ტრიიოდთირონინი FT3
IM.9.3.2ანტისხეულები თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორების მიმართAnti-TSHR
IM.4.1.1ანტისხეულები თირეოგლობულინის მიმართ Anti Tg
IM.4.1.2ანტისხეულები თირეოპეროქსიდაზას მიმართ Anti TPO
BL.16D ვიტამინი 25-OHუზმო
IM.6.1.2 ანტი-კარდიოლიპინიAnti-Cardiolipin Ig M
IM.6.1.2ანტი-კარდიოლიპინიAnti-Cardiolipin Ig G
HR.6.1ინსულინიInsulinუზმო
HR.6.2C-პეპტიდი C-peptideუზმო
hooma ინდექსიHOMA
HR.3.7პროლაქტინიPRL
BL.7.10.5ფერიტინიFerritinუზმო
HR.5.5კორტიზოლი Cortisol
HR.7.2ესტრადიოლიESTRADIOL
HR.3.8მალუთეინიზირებელი ჰორმონი LH
HR.3.4ფოლიკულომასტიმულირებელი ჰორმონი FSH
HR.8ანტიმიულერული ჰორმონი AMH
HR.7.1პროგესტერონი Progesteron
HR.7.1017-OH პროგესტერონი 17-OH Progesteron
HR.7.4თავისუფალი ტესტოსტერონი Free Test.
HR.7.3ტესტოსტერონიTEST.
HR.7.7დეჰიდროეპიანდო DHEA-s
CG.4.2.6D დიმერი D-DIMER
BL.7.8ტროპონინი IREOPONIN I
HR.6.2Bტიპის ნატრიურეზული პეპტიდი NT-proBNP
IM.18.1.2კანცერო-ემბრიონალური ანტიგენი CEA
IM.18.1.3bსაკვერცხის კიბოს მარკერი CA-125
IM.18.1.3cძუძუს კიბოს მარკერი CA-15-3
IM.18.1.3aკოლორექტული კიბოს მარკერი CA-19.9
IM.18.1.1ალფაფეტოპროტეინი AFP
ქორიონული გონადოტროპინი beta-HCG
IM.18.1.6პროსტატსპეციფიური ანტიგენი PSA TOTAL
ესტრიოლიESTRIOLE FR.
HR.1.4თირეოგლობულინიThyroglobulinუზმო
HR.1.5კალციტონინიCalcitoninუზმო
IM.6.3ანტინუკლეარული ანტისხეულები ANA
IM.1.5იმუნოგლობულინი E Ig E
BL.16.2ვიტამინი B12B12უზმო
BL.16ფოლიუმის მჟავა ვიტამინი ბ9B9უზმო
HR.1.6პროკალციტონინი
HR.2.1პარათჰორმონი PTH
MB9,VIR.8ციტომეგალოვირუსიCMV IgM
MB9,VIR.8ციტომეგალოვირუსიCMV IgG
MB9,VIR.29მარტივი ჰერპესის ვირუსი HSV1/2 IgM
MB9,VIR.29მარტივი ჰერპესის ვირუსი HSV ½ IgG
PR.2.5,SIM37ტოქსოპლაზმაTOXOPLAZMA IgM
PR.2.5,SIM37ტოქსოპლაზმაTOXOPLAZMA Ig G
MB4,BAC.79ქლამიდია Chlamydia Traxomatis Ig A
IM.14.3ეპშტეინ-ბარის ვირუსი EBV IgM
IM.1.3ჰელიკობაქტერია პილორი Helicobacteria Pylori
MB.9,VIR.26 cC ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხ(რაოდენობრივი)Anti-HCV
MB.9,VIR.25 b B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (რაოდენობრივი)HbsAg

BL.13სისხლის ლიპიდური პროფილიუზმო
საერთო ქოლესტერინიT.CHOL
მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინიHDL-CHOL
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტერინიLDL-CHOL
ტრიგლიცერიდებიTG
ათეროგენობის ინდექსიIA
COMB.6ღვიძლის ფუნქციური სინჯებიუზმო
ალანინამინოტრანსფერაზაALT/GPT
ასპარტატამინოტრანსფერაზაAST/GOT
გამაგლუტამილტრანსფერაზაGGT
საერთო ბილირუბინიT.BIL
პირდაპირი ბილირუბინიD.BIL
საერთო ცილა

T.PROT
BL.9თირკმლის ფუნქცია
კრეატინინი(სისხლის შრატში)CREA(in serum)
შარდოვანა (სისხლის შრატში)UREA (in serum)
ნარჩენი აზოტი(სისხლის შრატში)
საერთო ცილა(სისხლის შრატში)T.PROT(in serum)
შარდოვანას აზოტი (urea bun)urea bun
BL.7.9.1C რეაქტიული ცილა (ნახევრად რაოდენობრივი)CRP(semiquantitative)
Bl.17ანტისტრეპტოლიზინი ანტისტრეპტოლიზინ -O(ნახევრად რაოდენობრივი)ASLO(semiquantitative)უზმო
IM.8.3.1რევმატიული ფაქტორი(ნახევრადრაოდენობრივი)RF(semiquantitative)
MB.9,VIR.25 bB ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი (თვისობრივი)HbsAg
MB.9,VIR.26 cC ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულები (თვისობრივი)Anti-HCV
Mb.9,vir.35აივ (თვისობრივი)HIV
Mb.4,bac386სიფილისი (თვისობრივი)RPR
B ჰეპატიტი, Cჰეპატიტი, HIV, RPRკომბ.სწრაფი ტესტი
MB.2სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოლოგია(ანტიბიოტიკოგრამით)
შარდის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
ნახველის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
საშოს ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
ცხვირის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
ჭრილობის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური კვლევა
MB.1სხვადასხვა მასალის ბაქტერიოსკოპია
GM.1სპერმოგრამა
GM.4პროსტატის სეკრეტის გამოკვლევა
CT.2.2PAP ტესტი
CT.1სხვადასხვა მასალის ციტოლოგია
Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ნაცხში)
Β ჯგუფის სტრეპტოკოკი(ბაქტერიოლოგია)
ურეაპლაზმა
მიკოპლაზმა
კორონა ვირუსის დიაგნოსტირებაCOVID-19 test
ახალი კორონა ვირუსის ანტიგენზე დამყარებული სწრაფი ტესტიCOVID-19 a/g test
ახალი კორონა ვირუსის ანტისხეულებზე დამყარებული სწრაფი ტესტიCOVID-19 lgM/lgG test
ახალი კორონა ვირუსის პჯრ კვლევა რეალურ დროში (ოქროს სტანდარტი)COVID-19 PCR test
032 2 111 500