სწრაფი ანტისხეულებზე დამყარებული სასკრინინგო ტესტირება, ახალ ვირუსზე COVID-19.

რას წარმოადგენს ეს კვლევა?
COVID-19 IgM/IgG ტესტი არის სწრაფი, ხარისხობრივი ტესტი, დამყარებული იმუნოანალიზის მეთოდზე, რომელიც განსაზღვრავს კაპილარულ სისხლში
SARS-CoV-2 ვირუსის მიმართ IgM და IgG
მგრძნობელობა და სპეციფიურობა დაახლოებით 90% ფარგლებში;
შედეგის, IgM და IgG-ის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ როგორც ინფექციის მწვავე ფორმა ასევე გაქვს თუ არა ინფექცია გადატანილი.
032 2 111 500