გამოიძახეთ სხვადასხვა პროფილის ექიმები ბინაზე

 მომსახურება ბინაზე მოიცავს: პაციენტის გასინჯვა ექიმის დანიშნულება, ბიულეტენის გახსნა საჭიროების შემთხვევაში,მედიკამენტური ჩარევა. მედიკამენტების გამოწერა, მიმართვის გაცემა სხვადასხვა დამატები საჭირო გამოკვლევებზე, გადასხმის გაკეთება, EKG გადაღება გარჩევა, სისხლში გლიკემიის განსაზღვრა,წნევის კონტროლი,                                                            
სერვისები ხელმისაწვდომია 24/7 
032 2 111 500