საექთნო მომსახურება ბინაზე გამოძახებით

საექთნო მომსახურებასი შედის: ჭრილობის დამუშავება გადახვევა. ინექცია ვენაში/კუნთში, წნევის და სასიცოცხლო მაჩვენებლების მონიტორინგი. უპერაციის შემდგომი პერიოდის (სარეაბილიტაციო პერიოდის) მართვა.                                                                                                      
სერვისი ხელმისაწვდომია 24/7 ზე 
032 2 111 500